Menu

Stopka redakcyjna

Informacje zgodnie z § 5 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG)

Informacje ogólne

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Glen Dimplex Heating Ventilation
Am Goldenen Feld 18
95326 Kulmbach
 

Rejestr Handlowy:
HRB 531
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Bayreuth

  
Reprezentowana przez Prezesa Zarządu:
Clemens Dereschkewitz
 

Kontakt
Telefon: +49 (0) 9221 / 709-700
Faks: +49 (0) 9221 / 709-701
E-Mail: info@gdhv.one

 

NIP
Numer Identyfikacji Podatkowej zgodnie z §27 a ustawy o podatku od towarów i usług:
DE 132 360 815

 

Rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska udostępnia platformę umożliwiającą rozwiązywanie sporów w trybie online (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres mailowy znajdą Państwo u góry w stopce redakcyjnej.

Projekt, koncepcja i technologia
A digital success story by dc

Wdrożenie wraz z systemem zarządzania treścią dynamic content, oprogramowania do handlu elektronicznego dynamic commerce.
www.dc.ag

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) jesteśmy odpowiedzialni za własne treści zamieszczone na niniejszych stronach zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującego prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG) jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji, pochodzących od osób trzecich, ani też do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem.

Nie ma to wpływu na zobowiązania do usuwania lub blokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującego prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia faktu ewentualnego naruszenia prawa, natychmiast usuniemy takie treści.
 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera odnośniki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za obce treści. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada zawsze każdorazowy usługodawca lub operator. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały w chwili tworzenia odnośników sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W chwili tworzenia odnośników nie stwierdzono występowania treści sprzecznych z prawem. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na fakt naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju odnośniki.
 

Prawo autorskie

Treści i dzieła dostępne na niniejszych stronach, stworzone przez operatorów stron, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie w sposób wychodzący poza regulacje prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych.

O ile autorem treści dostępnych na tej stronie nie jest operator, przestrzegane będą prawa autorskie osób trzecich. Treści, których autorem są osoby trzecie, zostaną w szczególności oznakowane jako takie. Jeśli mimo to stwierdzą Państwo fakt naruszenia praw autorskich, to prosimy o stosowną informację. W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju treści.
 

Koncepcja, design i technika

dynamic commerce GmbH
www.dc-solution.de